Hillerød Kommune planlægger koordineringsmøde om fremtidige vej- og anlægsprojekter

Foto: Hillerød kommune.
dato

Hillerød Kommune varsler om fremtidige vejprojekter og inviterer til koordineringsmøde

Hillerød Kommune har offentliggjort dagsordenen for det kommende koordineringsmøde, som er planlagt til at finde sted snarest muligt. Dagsordenen omfatter emner som præsentation af ny vejtekniker, gennemgang af asfaltplaner for 2024, diverse anlægsarbejder i kommunen, tiltag vedrørende bedre belysning, samt fokus på samarbejde og generel koordinering af vej- og anlægsprojekter. Derudover vil Hillerød Forsyning fremlægge kommende projekter, der påvirker infrastrukturen.

Hillerød Kommune opfordrer til, at hovedentreprenører og andre interessenter deltager i mødet for at sikre en fælles forståelse og effektiv koordinering af de planlagte projekter. Det er vigtigt, at interesserede melder tilbage med oplysninger om deltagelse og antal senest d. 30 april, for at facilitere en velstruktureret planlægning af mødet.

Kontaktinformation for yderligere oplysninger og tilmelding omfatter adresse, telefonnummer, og e-mail. Det er angivet at kommunen foretrækker kommunikation via Digital Post, særligt ved sendelse af personfølsomme oplysninger. Det bør noteres, at telefontiderne er fra mandag til tirsdag mellem kl. 10 og 14, lukket om onsdagen, torsdag fra kl. 10 til 17, og fredag mellem kl. 10 og 12.

Med disse nye tiltag og det kommende møde håber Hillerød Kommune at fremme en tæt dialog mellem kommune, forsyningsselskaber, entreprenører og andre relevante parter, for at sikre effektive og velkoordinerede vej- og infrastrukturprojekter i 2024 og fremadrettet.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/ledningsejerkoordineringsmode-2024/

Kilde: Hillerød Kommune