Nyheder fra Hillerød

15 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hillerød og omegn

Job tilbydes:
Engageret viceskoleleder til specialskole - Skolen ved Skoven
Den nye viceskoleleder skal sammen med skolens tre øvrige ledere videreudvikle en velkonsolideret specialskole med en høj faglighed og kompetente medarbejdere, der samarbejder om elevernes læring og trivsel ud fra en styrkebaseret tilgang.Hvem er du?Vi søger en viceskoleleder med en pædagogisk uddannelse og erfaring med ledelse af specialundervisning/specialpædagogik. Vi forventer desuden, at du har en diplomuddannelse i ledelse.Du er struktureret, kommunikativt og relationelt stærk, du evner at skabe tillidsfulde relationer, og du brænder for skolens elevgruppe. Du er en tydelig leder, der værner om kerneopgaven og sætter udvikling af faglighed og pædagogik højt med et godt blik for medarbejdernes kompetencer og forskelligheder.Vi forventer, at du er rodfæstet i dine egne værdier og kan praktisere ledelse ud fra skolens værdier, som er nærvær, ligeværd og åbenhed.På Skolen ved Skolen udøver lederne praksisnær ledelse af de enkelte klasseteam med fokus på elevernes læring og trivsel. Alle ledere er dermed tæt på det tværprofessionelle samarbejde. Ledelsen har fokus på at bibeholde og udvikle skolens gode arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at du hurtigt får en god fornemmelse for skolens kultur og praksis, samt at du kan bidrage med inspiration udefra.Vi har en engageret skolebestyrelse, som ønsker at præge skolens udvikling som takstfinansieret specialskole. Erfaring med arbejdet i skolebestyrelsen samt rammerne for de takstfinansierede specialskole vil være en fordel.Et godt overblik vil komme dig til gode, når du i perioder skal varetage vikaropgaven på skolen.Hvem er vi?Skolen ved Skoven er en specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og flere elever har multiple handicaps. Der er indskrevet 92 elever på skolen fordelt på 4 trin fra 0.-10. klasse. Skolen har ca. 100 faste medarbejdere. Ud over lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i teamene omkring klasserne har skolen tilknyttet en psykomotorisk terapeut, logopæder, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en psykolog.Skolen ved Skoven ligger i smukke omgivelser tæt på skov og offentlig transport. Skolens fysiske rammer er tidssvarende og med attraktive udenomsarealer, der indgår som en vigtig del af elevernes hverdag.Bliv en del af et stærkt ledelsesfællesskabSkolen ved Skoven er en del af Hillerød Kommunes skolevæsen, der består af 7 almene distriktsskoler, en 10. klaseskole, to specialskoler, en ungdomsskole og UU. Som leder i Hillerød Kommune bliver du en del af et aktivt, professionelt ledelsesfællesskab på tværs af skolerne med fokus på videndeling og sparring. I Hillerød Kommune er den fælles vision om fremtidens folkeskoler formuleret i Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25 med fokus på, at alle elever skal opleve sig selv som en del af et fagligt og socialt fællesskab.Stillingen ønskes besat fra den 1. december 2023. Viceskoleledere på specialskoler i Hillerød Kommune indplaceres på grundlønstrin 48, og lønnen fastlægges ud fra kvalifikationer.Vi forventer, at du har besøgt skolen, inden du søger stillingen. Kontakt venligst skoleleder Hanne Gosvig Ladegaard, telefon 72 32 72 00 for at lave en aftale.Søg stillingen via kommunens hjemmeside.Ansøgningsfristen udløber søndag den 22. oktober 2023 kl. 23.59, og vi holder 1. samtalerunde den 24. oktober om eftermiddagen.Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 54.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.
Skoleafdelingen
Indrykket 25. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Sponsoreret