Nyheder fra Hillerød

13 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hillerød og omegn

Job tilbydes:
To CTS/IBI teknikere til serviceopgaver til Rigshospitalet
Vi søger to kollegaer til Drift og Teknik i Center for Ejendomme. Én med daglig arbejdsgang på Rigshospitalet Blegdamsvej, og én med daglig arbejdsgang på Rigshospitalet Glostrup. Vi tilbyder et job med alsidige opgaver på et hospital i rivende udvikling i samarbejde med kompetente kolleger og gode samarbejdspartnere. Som medarbejder i Drift og Teknik komme du til at spille en vigtig rolle i servicering og vedligeholdelse af eksisterende systemer for at sikre kontinuerlig drift af hospitalet. Du vil blive del af en stab på ca. 110 medarbejdere, hvor høj faglighed og viden værdsættes, gode sparrings muligheder med kollegaer. En arbejdsplads hvor faglig personudvikling prioriteres højt, samt mulighed for at spille en aktiv rolle i at selv at definere og skabe stillingen. Om stillingen Rigshospitalet driftes i dag på en ABB-platform og honeywell platform hvortil flere forskellige systemer er integreret, alle integreret systemer overvåges i dag 24/7 i driftsvagten, dine arbejdsopgaver vil primært omhandle fejlfinding, servicering og vedligeholdelse af alle eksisterende systemer for at skabe stabil hospital drift. Derfor kræver jobbet en person der er serviceminde og har gode kommunikationsevner, dagligdagen forløber typisk i tæt dialog og samarbejde med vores 24/7 driftsvagt, fagleder og maskinmestre. Rigshospitalet står overfor en udskiftning af den eksisterende ABB-platform og honeywell platform til en nyere og mere tidssvarende BMS-platform fra Siemens, den nye Siemens platform kommer til at danne rammen om Rigshospitalets fremtidige BMS-struktur. Som CTS-tekniker bliver du en central person i forbindelse med konvertering af de eksisterende systemer, du kommer til at indgå i et team som skal sikre at systemkrav overholdes samt at overgangen til det nye system forløber efter fastlagte etaper. Stillingen kræver at du som CTS-tekniker har en god systemforståelse, kendskab til intelligente bygningssystemer virkemåde samt kan analysere om systemerne fungere optimalt. I forbindelse med den kommende systemændring vil jobbet også indebære deltagelse i bygge/drift-møder for at sikre de tekniske systemer overdrages til driften iht. projektkravene, derfor vil være en fordel med kendskab og forståelse af faserne der indgår i en byggeproces. Dine kvalifikationer Vi søger en kollega som har: en relevant teknisk baggrund som automatiktekniker, elektriker eller lignende stor systemforståelse og kendskab til programmering af intelligente bygningssystemer såsom, BMS/CTS og KNX mm. et bredt kendskab til forskellige netværkstopologiger, el og elektriske komponenter erfaring med brug af manualer, diagrammer og tegninger, samt identifikation af reservedele gode IT-færdigheder Personlige kompetencer Du er en person der: har en analytisk tilgang til opgaverne der arbejder struktureret og systematisk er fleksibel, god til at kommunikere og servicemindet evner at arbejde selvstændigt og samtidig være en god holdspiller i en hektisk hverdag Vi tilbyder Et spændende og udfordrende job på et af Danmarks største hospitaler, med: høj faglighed, godt sammenholde blandt kollegaer mulighed for selv at præge arbejde og hverdag et godt arbejdsmiljø med en uformel og ordentlig omgangstone gode muligheder for både faglig og personlig udvikling Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen er afhængigt af erfaring og kvalifikationer og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Tiltrædelse ønskes snarest muligt. Region Hovedstaden er ét ansættelsesområde, dit primære arbejdssted er Drift og Teknik, Rigshospitalet Blegdamsvej. Yderligere oplysninger Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til fagleder Thomas Stentoft Flackeberg på telefon: 2175 4686, hverdage kl. 07.00 - 14.00, eller på e-mail: thomas.stentoft.flackeberg@regionh.dk. Ansøgningsprocedure Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning, CV og relevante bilag via vores online rekrutteringssystem. Ansøgningsfrist den 8. juni 2022. Om os Drift og Teknik er én af fem enheder under Center for Ejendomme i Region Hovedstaden. På Rigshospitalet har Drift og Teknik ansvar for al energi, drift og vedligeholdelse af installationer inden for el, varme, ventilation, trykluft, medicinske gasser, brandsikring, adgangskontrol, samt anlæg inden for instrumentvask, sterilisation, køkkenmaskiner og vaskeri. Center for Ejendomme (CEJ) blev etableret i 2017. Som koncerncenter varetager CEJ med sine ca. 800 medarbejdere Region Hovedstadens samlede ejendomsportefølje på ca. to mio. kvadratmeter. Sammen skaber, driver og optimerer vi de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt står for de relaterede ejendomsservices. Vi er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens ca. 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ventet og velkommen, overalt hvor de kommer på regionens matrikler. Du kan få yderligere information om Center for Ejendomme på vores hjemmeside her.
Region Hovedstaden
Indrykket 25. maj på JobNet
Job tilbydes:
Er du snart sygeplejerske og har du lyst til at starte en god karriere i det infektionsmedicinske speciale
Så er vi stedet for dig! Er du nysgerrig på det infektionsmedicinske speciale? Vil du arbejde på et afsnit med passionerede kollegaer, hvor vi vægter den faglige udvikling? Trives du med at arbejde dag og nat? Når du starter hos os, tager vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske Kamilla hånd om dig, med en måneds introduktionsprogram, så du føler dig tryg og velkommen. Her bliver du både introduceret til specialet, dine nye kolleger og vores sociale aktiviteter. Som nyuddannet sygeplejerske kommer du på kurset ”Godt på vej i sygeplejen”. Inden for de første to år af din ansættelse, skal du på infektionsmedicinsk specialuddannelse, som udløser et løntillæg. Som sygeplejerske hos os: Er der er mulighed for at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend, begge i 8 timers vagter. Indflydelse på din egen vagtplan, du har 6-10 nattevagter på 4 uger. For os er det vigtigt at skabe en fleksibilitet og balance imellem dit arbejdsliv og privatliv. Meget ambitiøse og dygtige kolleger på infektionsmedicinsk afsnit venter på dig! Vi er et afsnit med stor arbejdsglæde, et individuelt introduktionsforløb og et solidt fagligt fællesskab. Her behandler vi 21 patienter med akutte og kroniske infektioner, bl.a. sepsis, pneumoni, tuberkulose, erysipelas, malaria og andre atypiske infektioner, forårsaget af både bakterier, vira eller måske en helt tredje årsag. Vi har som det eneste afsnit i Nordsjælland den akutte modtagerfunktion, for patienter som mistænkes for meningitis eller er under mistanke for tropesygdomme. Disse patienter modtages på en af vores akutstuer. Vi finder vores arbejdsglæde i specialet, dels fordi vi sætter den faglige stolthed højt og dels arbejder vi sammen for at skabe de gode patientforløb. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden. Læs mere om vores afsnit her Hvad går jobbet ud på? I hverdagen kommer du til at arbejde med det infektionsmedicinske speciale, hvilket byder på et møde med mange spændende patienter. Her er der rig mulighed for at arbejde med instrumentel sygepleje fx blodprøvetagning, arteriepunktur, PVK-anlæggelse, high-flow ilt behandling og meget mere. Du kommer også til at arbejde med det akutte infektionsmedicinske speciale. På sigt vil du kunne rotere og have vagter i LIAM, der er vores afsnit i Akutmodtagelsen. Her modtager vi vores infektionsmedicinske patienter og starter den initiale behandling op, før de flytter op i sengeafsnittet. Dvs. at vi har en helt unik mulighed for at følge vores patienter lige fra starten af indlæggelsen og til de bliver udskrevet. Dine kollegaer Er foruden afdelingssygeplejersken Betina og vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske Kamilla: Ca. 2/3 sygeplejersker og 1/3 Social- og Sundhedsassistenter. Både alder og erfaring varierer fra novice til ekspert. Et dygtigt hold af infektionsmedicinske overlæger og én områdeansvarlig overlæge. Afsnitsfarmakonom der hjælper med dispensering og administrering af planlagt medicin. En kvalitetssygeplejerske, der hjælper med at opretholde og fokusere på kvaliteten af vores sygepleje. Fx hygiejne og Sundhedsplatformen. En klinisk sygeplejespecialist, som særligt arbejder med optimering af pneumoniforløbet, men også generel faglig udvikling og forskning. Flere af vores medarbejdere har en eller anden nøglepersonsfunktion, for områder der findes særligt interessant, fx hygiejne, tryksår, erysipelas osv. En sygeplejesekretær der hjælper med pårørende kontakt og servicebestilling. En klinisk vejleder der tager sig af de sygeplejestuderende. To praktikvejledere som har det overordnede ansvar for social- og sundhedsassistenteleverne. Fastansat sygeplejerskestuderende, da vi vægter et godt studie miljø højt i vores afdeling. Vores forventninger til dig er: At du er faglig ambitiøs, ansvarsbevidst, forandringsparat, reflekterende og kan arbejde selvstændigt. At du er nysgerrig og har lyst til at arbejde med det infektionsmedicinske speciale og dets mange facetter. Krydret med en masse godt humør. Vi tilbyder dig: En arbejdsplads der er aktiv i forskning og faglig udvikling – og arbejder praksisnært med det. Deraf kan vi godt love dig et super spændende speciale, der giver dig mulighed for: Udvikling og faglig fordybelse. Løbende fagspecifik undervisning og simulationstræning. Et tæt samarbejde med afsnittets fysioterapeuter, læger og farmakonom. 3 mdr. samtale hvor der er mulighed for at lægge en karriereplan inden for afsnittets faglige profiler. Du kan læse mere om afdelingen som arbejdsplads her Se mere om afsnittet og vores dagligdag og følg os på www.Instagram.com\infektionsmedicinsk0651_noh Løn- og ansættelsesvilkår Hvor mange timer du skal arbejde, aftaler vi individuelt. Det gælder også for din opstarts startdato. Dine løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Vil du vide mere? Er du blevet nysgerrig - og eller vil du gerne vide mere om jobbet - så kontakt afdelingssygeplejerske Betina Lindgaard-Jensen på telefon 48 29 59 46 eller uddannelsesansvarlig sygeplejerske Kamilla Bøttger på 48 29 32 11. Du har også mulighed for at komme på besøg i afdelingen. Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV mv. via Annoncelink. Ansøgningsfristen er den 20. juni 2022 kl.12.00. Vi holder ansættelsessamtaler løbende. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Indrykket 19. maj på JobNet
Job tilbydes:
Elektriker til Center for Ejendomme (CEJ)
Har du lyst til og mod på at være del af en dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling med masser af alsidige opgaver indenfor ejendoms- og hospitalsdrift? Brænder du for ejendomsdrift og -vedligehold, har du øje for kvalitet, og sætter du en dyd i et godt samarbejde med eksterne håndværkere? Kan du nikke ja til ovenstående er det måske dig vi søger i Center for Ejendomme, Drift og Teknik 4. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt som vi ønsker besat snarest muligt. Du vil indgå i et medarbejderteam som består af ca. 30 kollegaer, som sammen står for den daglige drift af bl.a. hospitalerne i Nordsjælland, som vi servicerer døgnet rundt, året rundt. Om os: Center for Ejendomme er et koncerncenter i Region Hovedstaden, som varetager regionens ejendomsportefølje på ca. to mio. kvadratmeter med alt fra fredede ejendomme til nybyggeri. I Center for Ejendomme er vi ca. 650 medarbejdere, der i et stærkt fagligt miljø, sammen skaber, driver og optimerer de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og Psykiatriske centre, samt står for alle relaterede ejendomsservices, hvor vi sikrer optimale rammer for regionens ca. 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”Ventet og Velkommen” overalt hvor de kommer på regionens matrikler. Om jobbet: Dit ansættelsesområde er Region Hovedstaden, men du skal som udgangspunkt arbejde i CEJ Drift og Teknik 4, der servicerer Nordsjællands Hospital, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Regionsgården i Hillerød samt vores ejendom på Borgervænget i København. Dine arbejdsopgaver vil være meget varierede og bl.a. omhandle: Fejlfinding på eksisterende og nye installationer. Udførelse af nye installationer, herunder EDB og lysinstallationer. CTS-anlæg (TREND) herunder fejlfinding og reparation af/på ventilationsanlæg. Udarbejdelse af procedurer, dokumentation samt instruktioner for eget arbejdsområde. Reparation og eftersyn af diverse udstyr og elektronik. Forefaldende arbejde herunder udskiftning af lyskilder, rensning af afløb og vandlåse, oprydning og lignende kan også indgå som alm. opgaver. Håndtere og samarbejde med eksterne leverandører. Om dig: Vi forventer at du besidder følgende egenskaber og kvalifikationer: Er dygtig til dit fag og stolt af det arbejde du udfører. Har en behagelig og omgængelig personlighed. Er serviceminded. Er menneskekender med gode kommunikative evner. Har evner for og lyst til at arbejde på tværs af faggrænser, samt viljen til at lære nyt. Er en god sparringspartner, som ønsker at tage ejerskab og ansvar. Kan planlægge egen arbejdsdag, arbejde systematisk og er i stand til at arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Minimum 3-5 års erfaring fra faget. L-AUS. Har kørekort, minimum kategori B. Vi vil yde en god service overfor alle vores kunder og det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og samarbejdsvillig i hverdagens mange forskellige arbejdsopgaver. Du skal kunne bevare roen, have overblik og træffe prioriterede beslutninger, også i pressede situationer. Vi lægger vægt på, at du kan gøre dig let forståelig på dansk i både skrift og tale. Arbejdstid: Den ugentlig arbejdstid er på 37 timer og du vil efter en oplæringsperiode blive tilknyttet en rådighedsvagtordning med mulighed for vagtudkald ml. 15 – 07 én uge hver 8-9 uge, med fri ugen efter. Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og efter nærmere aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder, fagleder Frank Hofman Johnsen på telefon 2022 8267 eller på mail frank.hofman.johnsen@regionh.dk eller til tillidsrepræsentant Michael Christensen på tlf. 4829 5605. Ansøgningsprocedure: Send os din ansøgning, CV og uddannelsesbevis samt evt. andre relevante dokumenter gennem vores online rekrutteringssystem. Ansøgningsfrist er fredag den 17. juni 2022. Vi gør opmærksom på, at vi løbende indkalder til samtaler, så tøv ikke med at indsende din ansøgning.
Region Hovedstaden
Indrykket 25. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk