Kardiologisk afdeling søger sygeplejersker

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Akut kardiologisk afdeling på NOH Hillerød er en alsidig arbejdsplads, hvor dagene aldrig er ens. Vi er en afdeling, som prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gennemgribende oplæring og kompetenceudvikling indenfor det kardiologiske speciale – uanset om du er nyuddannet eller erfaren.

Vi søger sygeplejersker, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor det kardiologiske speciale. Vi tilbyder Regionens kardiologiske uddannelsesforløb, hvor du tilbydes modul 1 allerede indenfor 6 måneder, og modul 2 efter ca. 2 års ansættelse. Hos os får du en fantastisk mulighed for at opbygge og styrke en bred faglighed i et alsidigt og spændende speciale.

Det kardiologiske sengeafsnit 0641 på Nordsjællands Hospital Hillerød modtager og behandler patienter med alle former for hjertesygdomme – akutte såvel som elektive. Afsnittet råder over 24 senge og er delt op i tre teams. Team 1 varetager pleje og behandling af endocardit-patienten. Team 2 og 3 varetager pleje og behandling af øvrige kardiologiske patienter – herunder iskæmi, arytmi og hjertesvigt.

Derudover har vi fjernmonitorering på neurologisk afdeling, kirurgisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling og børneafdelingen.

Brystsmerteklinik – mulighed for fokus på den akutte kardiologi

Som ansat på kardiologisk afdeling, får du også mulighed for at prøve kræfter med den akutte kardiologi i vores akutafdeling. Som fremskudt enhed i den fælles akutmodtagelse på Hillerød Hospital, består vores brystsmerteklinik af 10 senge, hvor sygeplejersker og de kardiologiske speciallæger, samarbejder om modtagelsen af den akutte kardiologiske patient og fast-track forløb for AKS.

Som sygeplejerske i kardiologisk afdeling, vil du både have vagter i brystsmerteklinikken og på vores akutte kardiologiske sengeafsnit. Balancen i denne fordeling er du selv med til at bestemme.

Konstellationen er en helt unik mulighed for at prøve kræfter med arbejdsgangene både i akutmodtagelsen og på sengeafsnittet – med alle de forskelle som ligger heri.

Vores nyansatte kollegaer skriver:

”Der er plads til at være ny i afdelingen, og der er forståelse for, at der kan gå op til et år, før man er kommet helt ind i den nye rolle som sygeplejerske. Det er rart og skaber tryghed hos os nye.

Det er en stor afdeling, og vi er mange sygeplejersker ansat, og du er derfor aldrig alene sygeplejerske på arbejde. Det er trygt at man altid kan sparre med sine gode kollegaer, som gerne vil lære fra sig.

Vi hjælper hinanden og gør meget ud af, at der er god stemning og vi skal være glade for at gå på arbejde”Vi er 38 sygeplejersker, 3 social- og sundhedsassistenter, 3 social- og sundhedshjælpere, 2 fysioterapeuter, 2 husassistenter og 1 sygeplejesekretær, som sammen udgør en engageret og positiv personalegruppe, hvor faglighed og fællesskab er i højsædet. Vi har desuden en afsnitsansvarlig overlæge, som alle hverdage går stuegang på afdelingen. Stuegangen er bygget om omkring tværfagligt samarbejde, hvor alle faggrupper bidrager med deres specifikke viden og kompetencer.

Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er nøgleord. Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement samt interesse i kardiologisk sygepleje.

Dit introduktionsprogram udarbejdes af vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske og er af 4-8 ugers varighed afhængig af din erfaring. Introduktionen og oplæringen bliver justeret fortløbende i samarbejde med dig, så det matcher dine kompetencer, behov og ønsker.

Du har høj grad af indflydelse på din egen vagtplan, og vi tilstræber at arbejde i toholdsskift såfremt du selv ønsker det. Derudover prioriterer vi tre ugers sammenhængende sommerferie – også i skolernes sommerferie.

Vi søger en sygeplejerske der:

 • Er engageret, fleksibel og initiativrig – gerne med klinisk erfaring
 • Er god til at samarbejde og bevare den gode stemning
 • Har lyst til en alsidig og omskiftelig hverdag med mange kollegaer
 • Kan bevare overblikket og er god til at prioritere dagens opgaver – også når det går stærkt
Vi kan tilbyde:

 • En afdeling med mange forskellige funktioner, som giver dig mulighed for at få en alsidig og afvekslende arbejdsuge.
 • Et veltilrettelagt introduktionsforløb i skiftende vagter, med en mentor og en uddannelsesansvarlig.
 • Tæt samarbejde med afsnittets kliniske sygeplejespecialister og de teamansvarlige sygeplejersker
 • Regionens kardiologiske uddannelsesforløb
  • Modul I (11 kursusdage over 4 uger) efter 3-6 måneders ansættelse.
  • Modul II (11 kursusdage over 4 uger) efter ca. 2 års ansættelse
 • Weekendarbejde hver 3. weekend
 • 8 aften- og/eller nattevagter på 4 uger – samt indflydelse på egen vagtplanlægning
 • Løbende kompetenceudvikling - herunder undervisning, temadage og sygeplejekonferencer
 • En velfungerende, kompetent og engageret personalegruppe, som glæder sig til at byde dig velkommen
Mulighed for tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte oversygeplejerske Laila Dybdal på telefon 48296440 eller mail laila.dybdal@regionh.dk, og du er meget velkommen til et uformelt besøg i afdelingen.

Ansøgningsfrist d. 11/1 2024.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hillerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordsjællands Hospital (Hillerød), Dyrehavevej , 3400 Hillerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949354

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet