Omledning og omfattende vejopgravning på Carlsbergvej grundet renovering

Foto: Hillerød kommune.
dato

Omledning og vejopgravning ved renovering af vejafvanding på Carlsbergvej

Grundet en nødvendig renovering af vejafvandingen vil kørebanen langs visse dele af Carlsbergvej blive gravet op. Dette indgriber i den sædvanlige trafikrytme og nødvendiggør en række trafikale ændringer for at sikre både arbejdernes og bilisternes sikkerhed.

Specifikt fra den 22. marts kl. 7 til den 24. marts kl. 17, bliver Carlsbergvej ved Teglsgårdsøen lukket for gennemkørsel for at facilitere renoveringsarbejdet. Dette afsnit af vejen bliver helt lukket for trafik, hvilket medfører, at bilisterne må finde alternative ruter.

Dertil kommer, at strækningen mellem Hammersholtvej og Carlsbergvej 15 ligeledes vil være fuldstændigt spærret. Imidlertid, fra Carlsbergvej 15 hen til Parkvej, vil vejarbejdet overtage en del af kørebanen, men det vil stadig være muligt at passere arbejdsområdet – dog med visse restriktioner.

Tilføjet til denne plan er, at adgang til og fra området omkring Carlsbergvej udelukkende vil ske via Københavnsvej. Det betyder, at al ind- og udkørsel, under arbejdets gang, skal foregå herigennem.

For at imødekomme de uundgåelige forstyrrelser er der planlagt en omkørselsrute, der går via Københavnsvej, Langesvej og Nordre Jernbanevej. Dette skulle sikre, at trafikanterne stadig kan nå deres destinationer med begrænset ulejlighed.

De trafikale ændringer er implementeret for at sikre en effektiv og sikker gennemførelse af den nødvendige renovering af vejafvandingen, mens der samtidig tages hensyn til lokalsamfundets mobilitetsbehov.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/carlsbergvej-spaerres-i-weekenden/

Kilde: Hillerød Kommune