Konsulent til Patientsikkerhed og Kvalitetsudvikling inden for Sundhedsvæsenet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at arbejde med patientsikkerhed og skabe kvalitetsforbedringer på sundhedsområdet? Har du lyst til at understøtte hospitalerne med læring og forbedring af patientsikkerheden samt arbejdet med kliniske vejledninger? Har du evnen til at facilitere og drive projekter med skarpt fokus på de strategiske sammenhænge på sundhedsområdet og på at opbygge samarbejder i en stor organisation? Så er en stilling i Enhed for Kvalitet, Forskning og Patientsikkerhed (KFP) i Region Hovedstaden noget for dig.

Vi søger netop en ny kollega med sundhedsfaglig baggrund til vores Team Patientsikkerhed i KFP.

Om os
Som konsulent vil du blive en del af en enhed med ca. 55 engagerede kolleger med forskellige kompetencer og uddannelsesbaggrunde. Enheden er en del af Center for Sundhed, der varetager den overordnede sundhedsfaglige og strategiske planlægning og udvikling af sundhedsvæsenet for knap 2 mio. borgere i Region Hovedstaden.

I enheden har vi en bred opgaveportefølje inden for bl.a. patientsikkerhed, kvalitetsprogrammer, kliniske kvalitetsdatabaser, forskning, medicinområdet, praksisområdet mv. Vi arbejder tæt sammen med regionens kliniske afdelinger, IT-organisationen, de sundhedsfaglige råd, administrative enheder, koncerndirektionen og politiske udvalg for at understøtte kvalitetsarbejdet på regionens hospitaler og i praksissektoren. Vi deltager også i nationale grupper for at bidrage til udviklingen af kvalitet og patientsikkerhed i hele sundhedsvæsenet.

Om stillingen
Du vil indgå i vores Team Patientsikkerhed, der arbejder med at udvikle og understøtte patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet på både regionens hospitaler og i de politiske og administrative fora regionalt, tværregionalt og nationalt.

Nogle af hovedopgaverne i stillingen er at:

  • Varetage sager på patientsikkerhedsområdet, fx udarbejdelse af notater, høringssvar, beslutningsoplæg, kommenteringer og sagsfremstillinger til relevante fora.
  • Indgå i arbejdet med tværgående risikovurderinger og patientsikkerhedsanalyser
  • Indgå i regionens kontaktpersonsordning på patientsikkerhedsområdet med hospitaler og øvrige virksomheder, samt bidrage til fx kursus for nye patientsikkerhedskoordinatorer, netværk med risikomanagere’
  • Facilitere udarbejdelse, opdatering og formidling af kliniske og administrative vejledninger. Vejledningerne skal bl.a. understøtte øget kvalitet og ensartethed i klinisk praksis, implementering af ny lovgivning mv.
  • Varetage opgaver i forbindelse med Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)
Du vil indgå i andre af teamets mange, spændende opgaver, som kontinuerligt udvikler og ændrer sig, og som du efter kompetencer, lyst og erfaring skal være med til at løse. Du får derfor en stor berøringsflade med mange samarbejdspartnere i og uden for regionen.

Du vil blive en del af et ambitiøst, rummeligt og socialt team på 9-10 kolleger. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt og er gode til at støtte og sparre med hinanden. Der er masser at lære hos os, og der er gode udviklingsmuligheder samt mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, herunder mulighed for at arbejde hjemmefra.

Vi søger en kollega, der:

  • Har en sundhedsfaglig baggrund og relevant akademisk overbygning, fx cand.scient.san.publ., cand.san., cand.cur. el.lign. og med erfaring fra sundhedsområdet.
  • Har erfaring fra et job, hvor koordination, projektledelse, kvalitetsudvikling og/eller tværgående samarbejde har været en del af dine opgaver.
  • Har gode kommunikationsevner, herunder evne til skriftlig formidling og evne til at overskue, strukturere og formidle tekster samt evt. erfaring med at udfærdige vejledninger til forskellige målgrupper.
  • Brænder for at skabe resultater gennem samarbejde og bidrager naturligt til et godt kollegaskab og den løbende udvikling af et godt arbejdsmiljø – og er engageret, ansvarsfuld og initiativrig.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef René Lynderup Frank på tlf. nr. 61 30 23 45, eller chefkonsulent Helle Søgaard Frappart på tlf. nr. 20363374

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med forventelig tiltrædelse den 1. september 2024. Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til den gældende overenskomst og dine kvalifikationer.

Ansøgningsprocedure
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV samt andre relevante dokumenter gennem vores online rekrutteringssystem. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 2. juli 2024

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 5. juli.

Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Region Hovedstaden er en arbejdsplads, der værdsætter mangfoldighed, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Region Hovedstadens hospitalsvæsen er Danmarks største. Det består af 6 somatiske hospitaler og et psykiatrisk hospital. Hvert år har de somatiske hospitaler ca. 3 mio. patientbesøg, og ca. 400.000 indlæggelser og udfører over 225.000 operationer. Det svarer til, at der hver dag behandles ca. 13.000 patienter på regionens somatiske hospitaler.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hillerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Hovedstaden, Kongens Vænge , 3400 Hillerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6069681

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet