Kordegn 30 ugentlige timer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kordegn til Asminderød-Grønholt Sogn, Fredensborg kommune.

En stilling som kordegn på 30 ugentlige timer med ansættelse i Asminderød-Grønholt Sogn er ledig til besættelse snarest muligt dog senest den 1. august 2023.

Pr. 1. september 2023 lægges Personregistrering i Asminderød-Grønholt Sogn og Humlebæk Sogn sammen under ét fælles kirkekontor med navnet: Det Fælles Kirkekontor for Fredensborg- og Humlebæk Kirker.

I samarbejde med vores nuværende kordegn og præsterne i begge sogne skal den nye kordegn, der ansættes, betjene dette Fælles Kirkekontor.

Dertil kommer informationsopgaver i Asminderød-Grønholt Sogn og regnskabsopgaver anvist af Asminderød-Grønholt Sogns regnskabsfører.

Arbejdspladsen er Asminderød Sognegård, Asminderødgade 48, 3480 Fredensborg. Ansættelse sker under ét menighedsråd: Asminderød-Grønholt. Det Fælles Kirkekontor for Fredensborg- og Humlebæk Kirker er åbent fra mandag til fredag og arbejdstiderne aftales nærmere med nuværende kordegn.

Kerneopgaver:

 • Betjening af det fælles kirkekontor (mail og telefon)
 • Personregistrering
 • Kalenderstyring (ChurchDesk) og andre administrative opgaver
 • Informationsopgaver (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering m.m.)
 • Regnskab (primært bogholderi) og løn/fravær
 • Fuld stillingsbeskrivelse findes fredensborgkirkerne.dk

Faglige kompetencer:

 • Er uddannet og gerne erfaren kordegn
 • Gode IT-kundskaber, herunder Office pakken og gerne kendskab til ChurchDesk
 • Kendskab til regnskab og gerne Brandsoft
 • Erfaring med vedligeholdelse af hjemmeside, Face Book og annoncering i lokale medier
 • Skriver korrekt og velformuleret dansk

Personlige kompetencer:

 • Gode samarbejdsevner
 • Struktureret og effektiv
 • Servicemindet, venlig og imødekommende

Vi tilbyder:

 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi løfter i flok
 • Faglig sparring og tæt dagligt samarbejde med kordegnekollega og regnskabsfører
 • At du bliver en del af en spændende proces, hvor vi sammen skaber det nye Fælles Kirkekontor
 • To sogne med 4 smukke kirker, med cirka 15.300 medlemmer af folkekirken og cirka 21.200 indbyggere og med et spændende og aktivt liv i kirker og sognegårde
 • Tæt samarbejde med sognenes præster

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 30 timer ugentligt.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

En forudsætning for ansættelsen er, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i en stilling som kordegn, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelse, gennemfører kordegneuddannelsen inden for de første 2 år af ansættelsen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 302.851 kr. – 402.278 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er: 317.994,35 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.931,04 kr. (nutidskroner). Derudover er der OK tillæg på 866,50 kr. (nutidskroner) pr. år. Alle løndele tillægges 18 pct. i pension.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 30/37 timer.

Lønnen forhandles mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Besættes stillingen med en tjenestemand, klassificeres stillingen efter forhandling mellem Kirkeministeriet og de forhandlingsberettigede parter.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest på den der ansættes. Desuden må ansøgere være indstillet på, at der indhentes referencer.

Ansættelsen sker med en prøvetid på 3 måneder.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. august 2023.

Ansøgning

Send din ansøgning mærket ’kordegn’ til 9334fortrolig@sogn.dk  senest onsdag d. 14. juni kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 16. juni 2023.

Flere oplysninger

Kontakt kordegn Synnøve Jacobsen tlf. 48 48 41 31, kontaktperson Bjarne Sørensen tlf. 29 64 88 29 eller sognepræst Hedda Salomonsen tlf. 28 26 09 45 og besøg www.fredensborgkirkerne.dk.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hillerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

ASMINDERØD MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET, Asminderødgade, 3480 Fredensborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Via e-mail: 9334fortrolig@sogn.dk

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843788

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet