Sygeplejerske

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen

Vi søger en sygeplejerske, som ønsker en kombinationsstilling i vores akutte sengeafsnit og i dialysen. Konstellationen er helt unik og giver dig mulighed for at prøve kræfter med arbejdsgangene i både sengeafsnit og dialysen – herunder sygeplejen til den akutte såvel som den kroniske patient. Kombinationen er med til at give dig større indblik og forståelse for dialysepatientens samlede forløb med alt hvad det indebærer – både i forhold til diagnostik, udredning, dialysevalg og opstart af dialyse. Derudover vil du få kompetencer indenfor det endokrinologiske og medicinske speciale. Fordelingen af timerne mellem de to afsnit er 50/50.

Afdelingerne

Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit består af 15 senge, og er et afsnit som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler både akutte og elektive patienter indenfor begge specialer og varetager desuden pleje og behandling af komplekse medicinske patienter.

Dialyseafsnittet består af 20 dialysestationer og varetager særligt behandlingen af center hæmodialysepatienter. Som sygeplejerske i hæmodialysen får du en tæt kontakt med den kronisk syge patient, og du har en central rolle i patientforløbet.

Begge afdelinger prioriterer kompetenceudvikling højt og tilbyder gennemgribende indføring i både det endokrinologiske og nefrologiske speciale, herunder mulighed for deltagelse i Regionhovedstadens nefrologiske efteruddannelse, samt specialekursus i endokrinologi.

Du vil have ledelsesmæssig reference til oversygeplejerskerne på sengeafsnittet og dialysen.

Personalegruppen

Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement, samt interesse i den endokrinologiske og nefrologiske sygepleje.

Vi er en engageret og positiv personalegruppe bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Sengeafsnittet har ansat egne fysioterapeuter, farmakonomer og en diætist, der samarbejder med plejepersonalet omkring patientens medicin.

Vi arbejder tværfagligt og har patient og pårørende i centrum for vores arbejde.

Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er nøgleord.

Introduktion og kompetenceudvikling

Når du bliver vores nye kollega, får du mulighed for at opbygge og styrke en bred faglighed i to spændende specialer. Du vil blive tilbudt undervisning og oplæring i begge afsnit, hvorfor introduktionsforløbet strækker sig over tre måneder. Introduktionen og oplæringen bliver justeret fortløbende i samarbejde med dig, så det matcher dine kompetencer, behov og ønsker. Som udgangspunkt tilrettelægges introduktionen således, at du først har en måneds introduktion til sengeafsnittet og efterfølgende to måneders introduktion i dialysen.

Din vagtplan vil være et fast rul, med weekendvagt hver tredje weekend – skiftes på sengeafsnittet og i dialysen. Det faste rul udarbejdes naturligvis i et samarbejde mellem dig, sengeafsnittet og dialysen således, at det imødekommer dine behov bedst muligt.

Vi prioriterer i øvrigt, at der afholdes 3 ugers sammenhængende sommerferie – også i skolernes sommerferie.

Vi søger en sygeplejerske der:

 • Er engageret, fleksibel og initiativrig
 • Er god til at samarbejde og bevare den gode stemning
 • Har lyst til en alsidig og omskiftelig hverdag med mange kollegaer
 • Kan bevare overblikket og er god til at prioritere dagens opgaver – også når det går stærkt
Vi kan tilbyde:

 • Et veltilrettelagt introduktionsforløb
 • Nefrologisk efteruddannelse
 • Endokrinologisk specialekursus
 • Løbende kompetenceudvikling i både endokrinologi og nefrologi
 • Tæt samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper
 • Weekendarbejde svarende til hver 3. weekend
 • 6-8 aften- eller nattevagter på 4 uger
 • En velfungerende, kompetent og engageret personalegruppe, som glæder sig til at byde dig velkommen
Yderligere information

Tiltrædelse snarest.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte oversygeplejerske på sengeafsnittet Laila Dybdal på 48296440 eller oversygeplejerske i dialysen Ole Hyrd-Hansen 48296479. Du er meget velkommen til et uformelt besøg i begge afdelinger.

Ansøgningsfrist d. 15/12

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hillerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordsjællands Hospital (Hillerød), Dyrehavevej , 3400 Hillerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949352

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet